Siirry suoraan sisältöön
Blogi

Isänpäiväblogi: ”Ymmärrän mitä tunnet, mitä kaipaat ja olen tässä sinun kanssasi”

Hyväksymällä lapsen tunteet ja vastaanottamalla ne avoimen kiinnostuneesti, meille vanhemmille avautuu väylä ymmärtää niiden sisältämää viestiä paremmin silloinkin, kun lapsi ei osaa itse kertoa tarpeistaan.

Poika isän harteilla

Olen työssäni, sekä pienen lapsen isänä, havainnut toistuvasti nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisen merkityksellisyyden lapsen ja nuoren kannalta. Hyväksyvä läsnäolo, joka viestii, että aikuisena kohtaan ja hyväksyn sinut sellaisena kuin juuri tässä hetkessä olet, on lapselle tärkeä kokemus.

Nähdyksi ja ymmärretyksi tuleminen luo pohjaa lapsen omanarvontunnolle, sekä emotionaaliselle perusturvalle. Näihin nojatessa hänen yksilöllinen persoonansa ja potentiaalinsa ihmisenä alkaa ilmentyä.

Se että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja itsensä arvokkaaksi on suuri lahja, jonka voimme isänä tarjota jälkikasvullemme.

Isä, kohtaa tunteesi

Edellytys hyväksyvän läsnäolon tarjoamiseen lapselle on läsnäolo itsellemme ja kyky kohdata omat tunteemme. Tämä on asia, jota ainakaan itselleni ei ole nuorempana juurikaan opetettu.

Viimeistään isäksi tullessa meidän on mielestäni tärkeää tulla sinuiksi tunteidemme kanssa. Voimme löytää siihen erityistä motivaatiota vanhemmuuden myötä.

Jos välttelemme omia tunteitamme, emme kykene olemaan läsnä kohdatessamme lapsen.

Käsittelemättömät tunteet nousevat pintaan

Käsittelemättömät tunteemme saattavat nousta yllättäen pintaan ja värittää haitallisesti suhtautumistamme lapseen. Saatamme esimerkiksi reagoida suhteettoman voimakkaasti tilanteessa, joka jälkikäteen ajateltuna vaikuttaa varsin vähäpätöiseltä.

Meidän on vaikeampaa kohdata voimakkaita tunteita lapsessa, mikäli emme ole sinut näiden samaisten tunteiden kanssa itsessämme.

Ensisijaisesti lapsi kaipaa läsnä olevan ja hyväksyvän aikuisen kannattelun omille voimakkaille tunteilleen sen sijaan, että reagoisimme itse niihin yhtä voimakkaasti.

Yhteys omiin tunteisiimme vaikuttaa suotuisasti omaan hyvinvointiimme, joka vaikuttaa automaattisesti myös lapsen hyvinvointiin. Lisäksi toimimme läsnä olevana esimerkkinä siitä, kuinka suhtautua tunteisiin ja stressiin rakentavalla tavalla. En ole itse näissä taidoissa lähelläkään valmista, mutta kehityn jatkuvasti oman lapseni inspiroimana.

Blogin on kirjoittanut Risto Heikkinen, joka aikaisemmin on työskennellyt Oman elämäni supertähti – toimintamme parissa

Ajatuksia tunteista - toivon että näistä asioista voi olla hyötyä sinulle suhteessa sekä itseesi, että suhteessasi lapseesi:

  • Lapsen tunteet ovat aina valideja ja arvokkaita. Lapset ja aikuiset tuntevat erilaisia tunteita riippuen siitä, millä tavoin tulkitsemme tilanteita, itseämme, toisia ja olosuhteita. Suhtautuessasi lapsen tunteisiin arvostavasti ja tosissasi kokee hän tulevansa kuulluksi ja nähdyksi arvokkaana, merkityksellisenä yksilönä.
  • Tunteet eivät ole hyviä tai huonoja, oikeita tai vääriä. Kaikki tunteet ovat luonnollisia ja jokaisella niistä on oma tarkoituksensa. Aivan kuten kehomme viestii meille tarpeistaan, vaikkapa nälästä tai unentarpeesta, myös tunteemme viestivät meille jatkuvasti. Tunteiden viestin kuuleminen on lapsen hyvinvoinnin kannalta yhtä merkityksellinen kuin hänen kehonsa viestien kuuleminen ja ymmärtäminen.
  • Tunteet viestivät erityisesti siitä, mitä kaipaamme ja arvostamme elämässä. Yksi tapa nähdä tunteet, on tiedostaa niiden yhteys inhimillisiin perustarpeisiin. Perustarpeiden, kuten turvan ja merkityksellisyyden täyttyessä voimme hyvin ja tunnemme niin sanottuja positiivisia tunteita. Kun jokin, tai jotkin tarpeistamme ovat jääneet täyttymättä, voi olomme olla rauhaton tai ärtynyt.
  • Hyväksy lapsen tunteet. Hyväksymällä lapsen tunteet ja vastaanottamalla ne avoimen kiinnostuneesti, sinulle avautuu väylä ymmärtää niiden sisältämää viestiä paremmin silloinkin, kun lapsi ei osaa itse kertoa tarpeistaan.
  • Tunteet ovat elinvoimaa. Niiden turruttaminen ja kieltäminen vaatii ajan saatossa suuresti voimavaroja. Sen lisäksi tunteet ovat jo itsessään voimavara. Vapaammin virratessaan ne elävöittävät ja toimivat polttoaineena toimiessamme elämässä. Isänä toivon lapselleni onnellisuutta. Onnellisuuden yksi edellytys on kyky olla vapaasti oma aito itsensä – tunteva ja elävä ihmisyksilö.

Oman elämäni supertähti -hanke

Blogin kirjoittaja Risto Heikkinen työskentelee Oman elämäni supertähti -hankkeen parissa. Hanke tukee sijoitettuja ja jälkihuollon piirissä olevia nuoria sekä nuorten parissa työskenteleviä aikuisia.

Oman elämäni supertähti-hanke
Takaisin ylös