Siirry suoraan sisältöön
Blogi

Turvallisuus, tunteet ja teot

Lastenkodilla työskennellessäni törmään usein sanaan turvallisuus. Meillä aikuisilla on suuri vastuu ohjata ja opastaa lapsia luottamaan siihen, että meidän kanssamme he ovat turvassa. Lue koko asiantuntijamme kirjoittama blogiteksti!

Taimi kämmenellä

Turvallisuus, mitä se mahtaa pitää sisällään?

Lastenkodilla työskennellessäni törmään usein sanaan turvallisuus.

Moni ihminen käsittää kyseisen sanan fyysisenä turvallisuuden tunteena ja sitähän se myös on. Mutta usein ei ajatella, että myös psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, sillä ilman psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta, fyysinen turvallisuudentunne ei ole saavutettavissa. Psyykkisessä ja sosiaalisessa turvallisuudessa ihminen kokee itsensä arvostetuksi, tervetulleeksi ja tuntee olevansa yksilö, jolla on oikeus olla juuri se ihminen, kuka hän on.

Lapsi saattaa hämmästyä, kun aikuiset kuuntelevat, osoittavat arvostusta ja ovat inhimillisiä häntä kohtaan.

Lastenkodin lapsilla on usein sijoituksen alussa suuri psyykkinen ja sosiaalinen turvattomuus. Lapsi ei luota muihin ihmisiin ja itsetunto on usein hukassa. Usein lapsi ei uskalla olla osa yhteisöä ja pelkää omien mielipiteiden, ehdotusten, epäonnistumisten ja kysymysten tuovan hänelle häpeää, tai naurunalaiseksi saattamista.

Meillä aikuisilla on suuri vastuu ohjata ja opastaa lapsia luottamaan siihen, että meidän kanssamme he ovat turvassa myös psyykkisesti ja sosiaalisesti.  Lapsi saattaa hämmästyä, kun aikuiset kuuntelevat, osoittavat arvostusta ja ovat inhimillisiä häntä kohtaan.

Lapsen kokemus aikuisista saattaa olla turvaton

Kaikissa tapauksissa lapsi ei välttämättä ymmärrä, että toimintamme ja tekomme on juuri turvallisuuden rakentamista. Lapsen on vaikea luottaa uusiin ihmisiin ja hänen oma kokemuksensa aikuisista saattaa olla hyvin turvaton.

Läpinäkyvällä toiminnallamme ja avoimuudella pääsemme rakentamaan luottamusta, joka on kaiken sosiaalisen kanssakäymisen pohja.

Meidän aikuisten tehtävänä on auttaa lasta ymmärtämään, että huomioimme erilaiset ihmiset ja kohtaamme kaikki ihmiset yksilöinä. Yritämme näyttäytyä inhimillisinä ja luoda luottamusta.

Läpinäkyvällä toiminnallamme ja avoimuudella pääsemme rakentamaan luottamusta, joka on kaiken sosiaalisen kanssakäymisen pohja. Avoimet keskustelut, selkeät ohjeet ja neuvot aukipuhuttuna luovat lapselle turvallista ympäristöä.

Tunteiden salliminen luo turvaa

Ajan myötä lapsen ja aikuisen välille syntyy yleensä jonkinasteinen luottamussuhde. Välttämättä lapsi ei sitä sanoita siten, vaan esimerkiksi iso kiukunpuuska ohjaajalle voi tarkoittaa ” luotan sinuun, uskallan näyttää tunteeni sinulle, sillä minulla on turvallista näyttää tunteeni”. Lapsella saattaa olla aikaisempi kokemus, että tunteita ei ole voitu jostain syystä näyttää ja omat tunteet on joutunut tukahduttamaan. Tällöin lapsella on ollut turvaton olo.

Kun lapsi oppii oman elämän hallintaa, saa merkityksellistä tekemistä ja hänellä on vaikutusmahdollisuus asioihin, kokee lapsi yleensä olevansa osa yhteisöä ja hän kokee itsensä tärkeäksi. Näin syntyy yleensä myös luottamus aikuiseen.

Turvallisuuden tunne on siis lyhykäisyydessään hyvän olon ja luottamuksen tunne. Ihmisen sisäisen turvallisuuden tunne syntyy hermostossa. Hermosto kehittyy voimakkaimmin lapsuudessa. Turvallisuuden tunteen juuret ovat varhaisissa kiintymyssuhteissa ja siinä, miten lapsen tarpeisiin ja tunteisiin on vastattu.

Pidetään yhdessä kaikki itsemme ja muut ihmiset turvassa, kaikissa tilanteissa ja kaikkina aikoina.

Teksti: Sami Hautamäki, ohjaaja, turvallisuusvastaava, Töölön lastenkoti

Töölön lastenkoti

Ota yhteyttä

Töölön lastenkoti

Stenbäckinkatu 7 A, 00250 Helsinki

Töölön lastenkoti tarjoaa erityistason lastensuojelun sijaishuoltoa. Olemme erikoistuneet neuropsykiatriseen osaamiseen. Lastenkodin johtaja Paula Stenman vastaa lastenkodin toiminnasta.

+35845 657 9899
Takaisin ylös