Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Pandemin lämnar sina spår

Under våren slöts hela samhället ner inom loppet av några veckor. Det vi inte visste då, var att Coronapandemin skulle sätta hela världen i gungning. Myndigheterna rådde oss att avboka evenemang och sammankomster och detta påverkade Barnavårdsföreningens verksamhet stort.

Text:
Pia Sundell
Pandemin lämnar sina spår -artikelms bild

Mycket av vår verksamhet handlar om att mötas – möta barn, unga och familjer, erbjuda dem stöd och ett sammanhang. Grunden för det arbete vi gör förändrades fort på ett avgörande sätt och vi drevs till att ta i bruk nya arbetsmetoder och former.

Pandemin en utmaning hos många familjer

Trots och på grund av pandemin var det viktigt för oss att finnas till för familjer. Pandemin satte arbete, skola, ekonomi och relationer på prov. Våra sakkunniga bemötte familjerna i våra nyuppsatta chattar. De barn som stannade hemma med distansarbetande föräldrar erbjöds daghemsverksamhet online. Ungdomar som var tvungna att studera på distans blev erbjudna läxhjälp av Tjejvillan. Föräldrarna som vi inte kunde träffa ansikte mot ansikte tog våra sakkunniga nu promenader med utomhus eller bemötte genom videosamtal.

I år har Barnavårdsföreningens personal jobbat hårt och verkligen fått sätta manken till. Arbetsförhållandena har varit speciella – i början av våren kände vi alla av en otrygghet då vi inte visste på vilket sätt viruset sprider sig. Trots denna osäkerhet jobbade personalen till vårt barnhem och våra daghem varje dag för barnens bästa.

Barnen på Tölö barnhem och Barnavårdsföreningens daghem har rätt till speciellt stöd och kvalitativ vård oberoende av rådande omständigheter. Vi lyckades skydda både barn och vuxna så att verksamheten kunde fortgå trots det oväntade läget.

En annorlunda sommar

Sommaren 2020 blev sommaren som inhiberades. Under den första vågen av pandemin tvingades många föräldrar organisera om sitt arbete. Så sent som i juni valde vi att inhibera våra övernattningsläger och hålla Ferie- och kurscentret Högsand stängt hela säsongen på grund av nya restriktioner och uppmaningar från myndigheter.

Vi mottog vi ett bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse som möjliggjorde att vi kunde erbjuda kostnadsfria dagläger. På noll tid skapade vi daglägerverksamhet för 300 barn i huvudstadsregionen. Dessa barn fick en trygg plats att spendera dagarna på under en sommar som inget speciellt fick hända.

Ekonomiska utmaningar

Trots många framgångar påverkades vi ekonomiskt negativt av pandemin. Stiftelsen Barnens Dag som bedriver Borgbacken och är en viktig bidragsgivare för oss gjorde ett dåligt resultat. Detta kom att påverka vår organisation omedelbart och vi möttes av stora ekonomiska utmaningar.

Det igenkännande för året 2020 var att vi levt en vecka, en dag, en restriktion i taget. Barnavårdsföreningen har lyckats hantera situationen så gott som det har kunnat vara möjligt.  Vi har klarat året med hedern i behåll och dessutom med bravur.

Att investera i barn gagnar hela samhället

Med det sagt vill jag ändå påminna att Coronapandemin kommer att lämna stora spår efter sig. Livet för många barn, unga och familjer kommer att påverkas ännu länge. Det är vår uppgift att ta stödja familjerna. Det stora ansvaret ligger ändå på våra beslutsfattare. En investering i barn och unga är en investering i framtiden och på lång sikt gagnar det hela samhället.

Jag vill säga tack – till vår personal, vår styrelse och alla samarbetsparter som ställt upp under ett omtumlande år av oro, gemenskap och utveckling. Utan er skulle vi inte kunna finnas till för de barn och familjer som behöver oss nu kanske mer än någonsin tidigare.

Pia Sundell

Skribent

Pia Sundell

Pia jobbar som verksamhetsledare och försvarar aktivt barnets rättigheter i samhället. Följ Pia på X.

+358 40 501 9105
Tillbaka upp