Hoppa till innehåll
menu

Barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter är rättesnöret för Barnavårdsföreningens verksamhet. Vi jobbar för att barnets rättigheter ska respekteras – alla dagar om året.

Barnkonventionen finns till för att bevaka barns mänskliga rättigheter. Barnkonventionen har gällt som lag i Finland sedan 1991.

Barnkonventionens dag firas den 20 november. Temat för i år är barn har rätt till välmående. Det har flaggats på Barnkonventionens dag sedan år 2020.

Barnets rättigheter i bilder

En sida för barn och unga, där vi förklarar barnets rättigheter på ett lätt tillgängligt sätt. Lär dig mera om barnets rättigheter!

Barnets rättigheter i bilder

Gott samarbete ger resultat

Barnavårdsföreningen samarbetar med flera olika aktörer för att aktivt lyfta fram barnets rättigheter.

Läs mer om vårt påverkansarbete och våra nätverk!

Barnombudsmannen bevakar

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppgift att i Finland förverkliga barnkonventionen.

Besök Barnombudsmannens webbplats

Barnkonventionen i sin helhet

FN:s konvention om barnets rättigheter är ett juridiskt bindande avtal som Finland förbundit sig till att följa sedan år 1991. Finlex webbplats är på finska.

Besök Finlex webbplats
Tillbaka upp