Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Pappa, ta hand om dig själv efter skilsmässa

”Ungefär hälften av äktenskapen slutar i skilsmässa”. Ja, det visste jag visserligen men sådant angår ju inte en själv. Tills vårt 13-åriga parförhållande slutade i skilsmässa för snart ett år sedan.

Text:
Gästskribent
Pappa, ta hand om dig själv efter skilsmässa -artikelms bild

Överraskningen och chocken över att det gick så här för oss var, ja, förlamande. Ännu värre kändes det eftersom jag var pappa till världens två underbaraste barn vars grundtrygghet nu rubbades. Hur skulle jag agera med tanke på mig själv och mina barn, nu när min roll som partner hade nått sitt slut, men förälder och pappa var jag fortfarande?

Oss pappor finns av många olika slag – vi kommer från olika bakgrund, har olika sysselsättningar och möjligheter att vara närvarande i våra barns vardag. Jag vågar dock påstå att i dagens läge utgör faderskap en relativt viktig del i mäns liv och identitet. Det innebär att vi som pappor funderar över och planerar våra barns vardag och framtid, vi engagerar oss tidsmässigt och emotionellt i deras liv. Så har det dock inte alltid varit. Vår uppfattning om vad som utgör att vara pappa, dess möjligheter och begränsningar, hänger ihop med samhälleliga förväntningar och uppfattningar om att vara man.

Mansrollen i förändring

Förr var samhällets roller mer givna och rigida. Pappan var den som stod för ekonomin medan mamman var den som ansvarade för barnskötsel och det emotionella arbete som ingick i det. Det betydde också att män och kvinnor uppfostrades till dessa roller. Män lärdes i högre grad att förtrycka sina känslor (av intimitet) medan kvinnor lärdes det motsatta. För män innebar det ofta ett distanserat och kallt förhållande till barn och uppfostran, det var trots allt inte deras uppgift.

Världen har dock förändrats. Män och kvinnor är i dagens läge socialt och ekonomiskt mer jämställda än någonsin tidigare och de traditionella gränsdragningarna mellan olika könsroller har suddats ut. Det innebär bl.a. att män kan och också förväntas delta jämlikt i barnens liv. Det innebär dock också att vi inte längre kan räkna med ett livslångt äktenskap och en kärnfamilj, utan skilsmässor är oundvikliga.

För att inte hamna alltför långt från ämnet så är min poäng att förändringarna i könsroller i allmänhet och manlighet i synnerhet har medfört att en skilsmässa i dagens läge är en minst lika stor emotionell kris för pappor som för mammor, och som sådan borde den erkännas. Nämligen, tvärtemot vad en sinande skara röster fortfarande domderar, så spelar känslor en lika viktig roll för vårt psyke och välmående oberoende kön. Problemet är bara det att många av oss pappor har vuxit upp i en hemmamiljö där vi inte uppmuntrats till att tala om våra känslor. Det upplevs skamligt, icke-manligt, svagt – ”känslor är för kvinnor”. Sorgligt nog förlamar det oss lätt, gör oss frustrerade, bittra och aggressiva. Det är trots allt så som många av oss män lärt oss att hantera svåra känslor.

En liten och en stor hand

VI stöder dig efter skilsmässa

En skilsmässa är en kris för hela familjen. Vi kan hjälpa dig att bearbeta din separation så att föräldraskapet kan fortsätta trots att parförhållandet tagit slut. Läs mera hur vi hjälper familjer efter en skilsmässa!

Stöd i skilsmässa

Pappor i skilsmässa

Som män och pappor får och ska vi idag tala om våra erfarenheter, förväntningar, besvikelser och sorger. Som pappor är det extra viktigt att inse eftersom vi förväntas vara jämlikt närvarande i våra barns liv trots skilsmässan. Vi måste med andra ord kunna vara emotionellt närvarande. Oberoende praktiska arrangemang i vardagen, så som pappa är du fortfarande dina barns idol och rollmodell, den som de litar på för trygghet och världens kontinuitet.

Själv deltog jag i Barnavårdsföreningens stödgrupp för föräldrar strax efter min skilsmässa. Vi träffades en gång i veckan under tio veckors tid. Gruppen erbjöd en trygg miljö där alla fick berätta om sina upplevelser och känslor. Vi lärde oss också om olika roller, mönster och fallgropar i parförhållanden samt hur stöda barnen i skilsmässan. Sammanfattningsvis kom jag ut som en mycket klarsyntare och starkare person.

Avslutningsvis, vi kan aldrig fullt ut genomskåda våra eller andras begär – varför vi älskar, när, hur och vem, eller varför kärleken ibland tar slut. Därför måste vi också lära oss att släppa loss från vårt begär att förutse och kontrollera vår omgivning. Däremot kan och bör vi ge våra barn den kärlek de förtjänar, oskyldiga som de är till skilsmässan.

Som pappa, svik inte deras förväntningar utan visa dem omsorg genom att ta hand om dig själv – sök samtalsstöd och -hjälp i samband med skilsmässa. Undvik inte dina känslor när de behöver hanteras. När allt kommer omkring så är begrepp som manligt/feminint, styrka/svaghet och de uppfattningar som de ger upphov till formbara och öppna för tolkning. Med andra ord finns det styrka i att våga visa svaghet.

Gästskribent: Rasmus Mannerström 
Socialpsykolog, forskare

Gästskribent

Skribent

Gästskribent
Tillbaka upp