Hoppa till innehåll
menu
Pressmeddelanden

Barnavårdsföreningen stänger två daghem i Helsingfors

Barnavårdsföreningen har deltagit i Helsingfors stads upphandling om småbarnspedagogik. Inför den nya avtalsperioden 1.8.2022–31.7.2024 offererar Barnavårdsföreningen 175 platser i områdena Berghäll och Tölö. Daghemmet Arbetets Vänner i Kampen och Daghemmet B. E. von Schantz i Rödbergen lämnades utanför upphandlingen och kommer att stänga den 31 juli.

Ett litet barn ritar med färgpenna
Foto: Shutterstock

Den bakomliggande orsaken till att verksamheten i Daghemmet Arbetets Vänner och Daghemmet B. E. von Schantz läggs ner är att lokalerna inte i framtiden kan uppfylla myndigheters krav på utrymmen för småbarnspedagogik. Barnavårdsföreningen har försökt hitta nya utrymmen i de södra stadsdelarna som lämpar sig för småbarnspedagogik utan att lyckas.

Alla barn som vårdas på daghemmen har fortsättningsvis en plats inom småbarnspedagogik på Helsingfors stad. De barn som för tillfället vårdas på Daghemmet Arbetets Vänner och Daghemmet B. E. von Schantz kommer av Helsingfors stad att tilldelas plats på ett annat daghem från och med den 1 augusti. Personalens arbetsförhållande inom Barnavårdsföreningen kommer att fortsätta.

– Efter långt övervägande har vi fattat detta tunga beslut. Det känns vemodigt och direkt sorgligt att avsluta verksamhet som betytt så mycket för många barn och vuxna. Kraven på fysiska utrymmen är viktiga kvalitetskriterier för småbarnspedagogiken som vi på Barnavårdsföreningen naturligtvis respekterar, säger verksamhetsledare Pia Sundell på Barnavårdsföreningen.

Barnavårdsföreningen har lång erfarenhet av att anordna småbarnspedagogik i Helsingfors. Helsingfors stad köper hela Barnavårdsföreningens kapacitet, enligt avtal om köp. Nuvarande avtal med Helsingfors stad går ut den 31 juli. Avtalen om småbarnspedagogik upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Offerterna gällande avtalsperioden 1.8.2022–31.7.2024 lämnades in 7 april klockan 12.

Kontakta verksamhetsledare Pia Sundell för mera information.

Pia Sundell

Ta kontakt

Pia Sundell

verksamhetsledare

+358405019105
Tillbaka upp