Hoppa till innehåll
menu
Nyheter

Färsk enkät frågar barn och unga hur de mår

Enkäten Hur mår du? riktar sig till barn och unga i åldern 10–21 år. I enkäten får barn och unga berätta om sin egen vardag och om svåra livssituationer. Enkäten har planerats i samarbete med ungdomar.

Färsk enkät frågar barn och unga hur de mår -artikelms bild

Avsikten med enkäten är att ta reda på vilket stöd och vilken typ av av hjälp barn och unga behöver. Resultaten används när service och stödformer som riktar sig till barn och unga utvecklas.  Svaren kommer också att användas under utbildningstillfällen för personer som jobbar med barn och unga, i vårt påverkansarbete i sociala medier och andra sammanhang där vi lyfter fram barns och ungas behov och önskemål.

Enkäten är öppen 1.10-30.11.2021. Det tar cirka 5 minuter att svara på den och alla svar är anonyma. Bland alla som svarar lottar vi ut tio biobiljetter till Finnkino och två godisboxar.

Länk till den svenskspråkiga enkäten.

Länk till den finskspråkiga enkäten.

Enkäten har utformats av Föreningen för mödra- och skyddshem, Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry, Yhden vanhemman Perheidin liitto ry och Barnavårdsföreningen i Finland rf.

Mer information om enkäten ger Pia Graniittiaho.

Pia Graniittiaho

Ta kontakt

Pia Graniittiaho

Pia leder vårt arbete för ett stärkt föräldraskap med fokus på skilsmässa och bonusfamiljer.

+358451394034
Tillbaka upp