Hoppa till innehåll
menu
Pressmeddelanden

Nyutgiven handbok i föräldrasamarbete efter separation

Barnavårdsföreningen har i samarbete med Förbundet för mödra- och skyddshem publicerat en ny handbok för personer som arbetar med föräldrar som separerat eller överväger skilsmässa.

Nyutgiven handbok i föräldrasamarbete efter separation -artikelms bild

Den nyutgivna handboken är en översättning av den finska handboken Yhteistyövanhemmuuden käsikirja utgiven 2019 av Förbundet för mödra- och skyddshem. Handboken är skriven för proffs som jobbar med familjer.

I handboken diskuteras föräldrasamarbetets betydelse med utgångspunkt i forskning. Boken innehåller praktiska tips på hur barnets situation och behov bäst beaktas i samband med en skilsmässa.

– Det är viktigt att professionella beaktar barnets situation och erbjuder olika stödåtgärder för att hjälpa föräldrarna att bygga upp ett konstruktivt föräldrasamarbete i den mån det är möjligt. Stödet ska anpassas efter varje familjs individuella situation och resurser, säger enhetschef Pia Graniittiaho på Barnavårdsföreningen.

Handboken är skriven ur ett finländskt perspektiv, men kan användas inom hela Norden både som verktyg för professionella och i diskussionen kring föräldrasamarbete efter separation. Några kapitel ägnas åt att diskutera hur föräldrasamarbetet påverkas av våld eller missbruk inom familjen.

Barnavårdsföreningen och Förbundet för mödra- och skyddshem har lång erfarenhet av att stötta och hjälpa familjer där föräldrarna separerat. Båda organisationerna jobbar också med professionella som möter barn och familjer i sitt arbete.

Information på svenska:
Pia Graniittiaho
Sakkunnig inom barn- och familjearbete
Barnavårdsföreningen
+358451394034
pia.graniittiaho@bvif.fi

Information på finska: 
Päivi Hietanen
Asiantuntija
Ensi- ja turvakotien liitto
+358504385290
paivi.hietanen@etkl.fi

Handboken Föräldrasamarbete efter separation

Artiklarna i handboken ger en bred bild av föräldrasamarbetet efter en skilsmässa eller separation och erbjuder verktyg för alla som arbetar med att stödja samarbetet mellan föräldrar.

Beställ eller ladda ner handboken här
Pia Graniittiaho

Ta kontakt

Pia Graniittiaho

Pia leder vårt arbete för ett stärkt föräldraskap med fokus på skilsmässa och bonusfamiljer.

+358451394034
Tillbaka upp