Hoppa till innehåll
menu
Nyheter

”Skilsmässan påverkar alltid barnet”

Barnavårdsföreningen har erbjudit stöd till familjer som går igenom skilsmässa nu i tjugo års tid. Enhetschef Pia Graniittiaho lyfter fram vikten av stöd för både barn och föräldrar.

Text:
Anne Nickström
Pia Graniittiaho
Enhetschef Pia Graniittaho har jobbat med Barnavårdsföreningen med skilsmässoarbete sedan 2011.

En separationen eller skilsmässa är en kris för hela familjen.

Barnavårdsföreningen har erbjudit stöd för familjer som går igenom en separation sedan 2002. Stöd till ombildade familjer har funnits hos oss sedan tio år tillbaka.

– I mitt arbete träffar jag många klienter som berättar att de inte har fått hjälp från något annat håll.

I ett tidigt skede upptäckte de sakkunniga på Barnavårdsföreningen vikten av stödet till familjer som genomgår separation.

– I mitt arbete träffar jag många klienter som berättar att de inte har fått hjälp från något annat håll. Det är svårt att få samtalstider och många föräldrar upplever att hjälpen inte når fram i tid, vilket också påverkar barnen, säger hon.

Viktigt att stödja hela familjen

Graniittiaho berättar att barn påverkas av föräldrarnas skilsmässa och en skilsmässa som inte bearbetas kan inverka på barnets utveckling och psykiska hälsa. Därför ordnar Barnavårdföreningen stödgruppper för både föräldrar och barn.

– Barn känner ofta stor skuld när föräldrarna skiljer sig och utan stöd kan denna skuldkänsla bli en börda som barnet bär på upp i vuxen ålder, säger Graniittiaho.

Föräldrar som mår bra ser också barnets behov

Graniittiaho, som jobbat på Barnavårdsföreningen med skilsmässoarbete sedan 2011, berättar att en obearbetad skilsmässa gör det svårt för föräldern att anpassa sig till den nya livssituationen och hantera de känslor som uppstår.

– Det i sin tur påverkar förälderns förmåga att se barnets behov, säger Graniittiaho. Om föräldrarna ges möjligheten att bearbeta den kris som skilsmässan innebär, till exempel genom att delta i stödgrupper eller stödsamtal, påverkar det vardagen i familjen positivt, säger Graniittiaho.

Vi deltar i SOSTE:s kampanj Onneksi on joku – Tur att det finns nån (extern länk). Under kampanjen visar vi hur viktigt vårt arbete är för barn, unga och familjer. 

En liten och en stor hand

Skilsmässa

Vi kan hjälpa dig att bearbeta din separation så att föräldraskapet kan fortsätta trots att parförhållandet tagit slut.

Läs mera hur vi hjälper familjer efter en skilsmässa!
Anne Nickström

Skribent

Anne Nickström

Anne jobbar som kommunikatör med kommunikation och marknadsföring.

+358 40 764 4759
Pia Graniittiaho

Ta kontakt

Pia Graniittiaho

Pia leder vårt arbete för ett stärkt föräldraskap med fokus på skilsmässa och bonusfamiljer.

+358451394034
Tillbaka upp