Hoppa till innehåll
menu
Pressmeddelanden

Tjejvillan på två nya orter tack vare bidrag från LokalTapiola Nyland

Barnavårdsföreningen inleder Tjejvillan-verksamhet i Kyrkslätt och Sibbo i början av 2020 tack vare ett bidrag på 55 000 euro från försäkringsbolaget LokalTapiola Nyland.

Tjejvillan på två nya orter tack vare bidrag från LokalTapiola Nyland -artikelms bild

Barnavårdsföreningen startade Finlands första svenskspråkiga Tjejvillan-verksamhet i Grankulla hösten 2015. Verksamheten utvidgades till Helsingfors hösten 2018. Idag har Tjejvillan också rastverksamhet i skolorna på området. Tanken med Tjejvillan är att ge 10–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme.

Tjejvillorna i Kyrkslätt och Sibbo kommer att ha öppen verksamhet en dag i veckan per ort under skolåret. Dessutom kommer det att ordnas 3–4 workshops på båda ställena och ett dagläger per ort under sommarlovet.

I och med bidraget kan vi anställa ytterligare en medarbetare som kommer att fokusera på Tjejvillan i Sibbo och Kyrkslätt, i samarbete med våra nuvarande medarbetare. Ur verksamhetens synvinkel är det viktigt med stark vuxen närvaro, säger organisationschef Petra Willamo på Barnavårdsföreningen.

Syftet är att genom genussensitivt målinriktat arbete stödja flickor i deras vardag och utveckling. Det görs genom att stärka flickornas självkänsla, öka känslan av delaktighet och stärka de sociala färdigheterna. Deltagarna på Tjejvillan ges möjlighet att uppleva nya saker, skapa nya vänskapsrelationer och lära sig mer om sig själv.

Idén till Tjejvillan-verksamheten kom från Barnavårdsföreningens långvariga arbete i skolorna. Vi såg att unga flickor kan ha svårt att hitta sitt eget utrymme. Nu har våra medarbetare skapat trygga platser för flickorna att utvecklas och tack vare det generösa bidraget från LokalTapiola kan fler flickor få chansen att uppleva samma sak, säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell.

Mer information fås av:
Organisationschef Petra Willamo
+358 40 736 2747
petra.willamo@bvif.fi

Petra Willamo

Ta kontakt

Petra Willamo

Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn, unga och familjer.

+358407362747
Tillbaka upp