Barnavårdsföreningens chatt

Våra chattar finns till för dig som har frågor kring familjeliv eller skilsmässa och för barn och unga som behöver någon som lyssnar på dem.

Under hösten är alla våra chattar öppna på tisdagar klockan 12–14 och på torsdagar klockan 16–18. Alla är välkomna att diskutera med våra sakkunniga: barn, unga, föräldrar och andra anhöriga. 

Våra chattar:

  • Chatt för barn och unga. För dig som behöver någon som lyssnar och svarar på frågor. Stora frågor eller små, det har ingen skillnad – du är välkommen att chatta med våra sakkunniga oberoende. Chatten är tvåspråkig. 
  • Stärkt föräldraskap – för dig med småbarn. För föräldrar med barn i åldern 3–12 år eller för andra anhöriga. Behöver du tala om familjevardagen eller har du frågor om barnens beteende? Välkommen att chatta med våra sakkunniga! Chatten är tvåspråkig. 
  • Stärkt föräldraskap – för dig med tonåring. För dig med tonåringar och frågor kring deras beteende. Våra sakkunniga han komma med råd och stöd om hur ni ska få vardagen att fungera. Chatten är tvåspråkig.
  • Chatta om skilsmässa – för dig med frågor om parförhållande. För dig som funderar på hur ditt parförhållande fungerar, överväger på en separation eller redan har skilt dig. Våra sakkunniga är redo att stödja och hjälpa. Chatten är svenskspråkig. 

Instruktioner och förhållningsregler för chatten

Chattfönstret öppnar sig nere i högra hörnet på Barnavårdsföreningens webbplats. Du behöver inte registrera dig för att kunna chatta.

De personer som leder chatten och svarar på dina frågor är sakkunniga inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen. Alla som jobbar på Barnavårdsföreningen har tystnadsplikt och arbetets styrs av etiska principer. De sakkunniga får utbildning och handledning i att stödja och hjälpa dig som tar kontakt. Anmälningsplikten styrs av finsk lagstiftning.

Din IP adress är synlig för den sakkunniga du chattar med, men vi ser inte dina kontaktuppgifter eller andra uppgifter om dig. Barnavårdsföreningen samlar inte in eller registrerar IP adresser utan de tas automatiskt bort från vår server.

Diskussionerna på chatten förs i huvudsak anonymt. Anonymiteten berör både dig som tar kontakt och den sakkunnige.

Målet med vår chatt är att ge stöd och hjälp till dig som tar kontakt med oss. Våra sakkunniga bemöter dig respektfullt och respekterar din rätt till självbestämmande.

Vi följer uppatt deltagarna i gruppchatten respekterar varandra och håller en god ton i chattinläggen. Deltagarna visar hänsyn till varandra genom att inte döma och ta ställning till varandras erfarenheter. Saker som diskuteras i chatten ska inte föras vidare.

Barnavårdsföreningens arbete är allmännyttig verksamhet som inte inbringar ekonomisk vinning. Vi betonar vikten av förebyggande åtgärder och vill stödja barn och föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt.  Vi arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligare samhälle.

 

Bild: Pexels.com