Barnavårdsföreningens chatt

Barnavårdsföreningen ökar sin närvaro på nätet för att finnas till hands också under coronapandemin. Alla våra chattar är öppna alla vardagar. Chatta med våra experter för råd och stöd.

Våra chattar riktade till vuxna har öppet:
mån, ons kl. 15-18
tis, tors, fre kl. 12-15

Vår chatt till barn och unga har öppet:
vardagar kl. 12-15

Chat nuorten vanhemmille (på finska) också tors kl. 19-20

Du kan chatta med våra sakkunniga både på svenska och på finska, och chattarna är menade för alla.

Våra chattar är: Stärkt föräldraskap - för dig med småbarn, Chatta om skilsmässa - för dig med frågor om parförhållande och Nuorten vanhemmille - chat (på finska).

I chatten kan du skriva frågor som sakkunniga inom barn- och familjearbete från Barnavårdsföreningen svarar på. Alla chattar är anonyma och våra sakkunniga har tystnadsplikt. Du behöver inte registrera dig för att kunna chatta. Chattfönstret öppnar sig nere i högra hörnet på Barnavårdsföreningens webbplats.

Instruktioner och förhållningsregler för chatt

De personer som leder chatten och svarar på dina frågor är sakkunniga inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen. Alla som jobbar på Barnavårdsföreningen har tystnadsplikt och arbetets styrs av etiska principer. De sakkunniga får utbildning och handledning i att stödja och hjälpa dig som tar kontakt. Anmälningsplikten styrs av finsk lagstiftning.

Din IP adress är synlig för den sakkunniga du chattar med, men vi ser inte dina kontaktuppgifter eller andra uppgifter om dig. Barnavårdsföreningen samlar inte in eller registrerar IP adresser utan de tas automatiskt bort från vår server.

Diskussionerna på chatten förs i huvudsak anonymt. Anonymiteten berör både dig som tar kontakt och den sakkunnige.

Målet med vår chatt är att ge stöd och hjälp till dig som tar kontakt med oss. Våra sakkunniga bemöter dig respektfullt och respekterar din rätt till självbestämmande.

Vi följer uppatt deltagarna i gruppchatten respekterar varandra och håller en god ton i chattinläggen. Deltagarna visar hänsyn till varandra genom att inte döma och ta ställning till varandras erfarenheter. Saker som diskuteras i chatten ska inte föras vidare.

Barnavårdsföreningens arbete är allmännyttig verksamhet som inte inbringar ekonomisk vinning. Vi betonar vikten av förebyggande åtgärder och vill stödja barn och föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt.  Vi arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligare samhälle.

 

Bild: Pexels.com