Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Ett gott bemötande av våra eftisbarn – vad innebär det?

På eftis får barnen spendera sin fritid i en trygg miljö med trygga vuxna. Jag har jobbat som eftisledare på Barnavårdsföreningens eftisar sedan 1989. I den här bloggen har jag samlat mina tankar om hur bemöta barnen på ett respektfullt sätt.

Barn på eftis hänger i ringar i jumppasalen.

1. Vuxnas exempel är viktigt på eftis

 • När vi eftisledare vägleder barn är vårt exempel viktigt. Vi bemöter varandra på ett positivt och respektfullt sätt – om vi vuxna skulle göra tvärtom, hur skulle då barnen lära sig?

2. Vi hälsar på barnet varje dag - kiva att du kom till eftis!

 • Det är viktigt att varje dag bemöta barnet och hälsa barnet välkommet. Det skapar en känsla av samhörighet. Då vi hälsar på barnet känner barnet sig bekräftad och hörd.
 • Att hälsa gör också att barnet känner sig sedd som en individ och inte endast som en av gruppen.

3. Vi lyssnar på barnet

 • På eftis är barnets åsikt och tankar är viktiga. Barnets självkänsla och samhörighet växer genom att vi vuxna lyssnar och respekterar barnet.

4. På eftis talar vi om känslor

 • Vi frågar barnen hurdana känslor som finns och hur de kan se ut. Vi bekräftar att alla har rätt till sina känslor och att inga känslor är fel, alla känslor är tillåtna.
 • Då vi pratar om beteende är det viktigt att också prata om känslor – vad gör barnet då hen känner till exempel ilska har stor betydelse. Det är okej att vara arg, men man får inte skada något eller någon för det.

5. Vi hjälper barnen att klara av vardagen

 • Alla barn är olika och har olika färdigheter att klara av vardagen. Det är vår vuxnas uppgift och ansvar att ge barnet verktyg att klara av den.
 • Om ett barn har svårt att klara av en viss situation är det vi vuxna som skall handleda och hjälpa på ett respektfullt och positivt sätt, så att dagen blir bra och meningsfull för barnet.

6. Regler är viktiga och de behöver vara tydliga

 • Regler är viktiga - då vet barnet vad som förväntas av hen. Regler behöver vara klara och tydliga. Barnets säkerhet och välmående ska alltid gå i första hand.
 • Vissa saker bestämmer vi vuxna, vissa saker bestämmer vuxna och barnet tillsammans och vissa saker får barnet bestämma själv.
 • Om barnet till exempel inte vill gå till matsalen förklarar vi att alla barn kommer till matsalen. Vi kan inte lämna ett barn ensamt, det är en säkerhetsfråga. Men sedan när vi är i matsalen kan barnet själv bestämma vad han vill äta och dricka.

7. Alla får vara med i leken

 • På eftis tränar vi mycket på sociala färdigheter. Barnen lär sig att hjälpa varandra, lyssna, trösta, hälsa, ta med alla i leken och också öva på de empatiska förmågorna.
 • Här har vi vuxna också en stor roll – hur vi pratar med barnen, men också hur vi pratar med dom andra vuxna. Genom våra exempel lär sig barnet.

Skribent: Johanna Saxén, ansvarig ledare på Botby eftis

Johanna Saxén

Ta kontakt

Johanna Saxén

Johanna Saxén är ansvarig ledare på Botby eftis.

+358 50 473 0265
Tillbaka upp