Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Minska på syskonrivalitet och öka på syskonkärlek

Syskonrelationen är en betydelsefull, lärorik och unik relation. De flesta syskon bråkar ibland, men det är viktigt att hemmet är en trygg plats och att de positiva stunderna överväger de negativa. Hur kan du som förälder kan stärka barnens syskonrelation och hantera syskonbråk? Läs expertens tips!

Text:
Gästskribent
Syskon som kramar om varandra
Syskon är ofta barnets första lekkamrat och den längsta relationen barnet har i livet. Samspelet mellan syskon ger möjlighet att träna sociala färdigheter och det påverkar barnets relationer och välmående livet ut. Bild: Shutterstock

5 tips på hur du som förälder kan stärka barnens syskonrelation och hantera syskonbråk:

1. Stärk det positiva samspelet mellan syskonen

 • Det blir lätt så att man som förälder ingriper i barnens samspel då det inte fungerar, men glömmer bort att uppmärksamma de stunder då barnen leker fint tillsammans. Kanske passar man på att få annat gjort då eller tänker att ”förtrollningen bryts” om man kommenterar samspelet. För att öka dessa stunder, skulle det ändå vara viktigt att uppmärksamma dem, t.ex. genom att beskriva det som man uppskattar.
 • Försök att ge mera uppmärksamhet till bra stunder än dåliga. Det kan vara lättare att märka de fina stunderna och minnas att uppmärksamma dem om man fokuserar på något specifikt beteende som man vill stärka, t.ex. att kompromissa, dela med sig eller fråga om lov.
 • Man kan också öka de positiva stunderna och gemenskapen genom att hitta på roliga aktiviteter och projekt som barnen, eller hela familjen, kan göra tillsammans. Kanske kan barnen få öva på att samarbeta för att vinna föräldrarna i en lekfull tävling?

2. Behandla barnen rättvist, men inte lika

 • Syskon är ofta känsliga för orättvisa och reagerar starkt på upplevd favorisering av föräldrarna. Undvik helt och hållet att jämföra syskonen sinsemellan. Visa istället att du värdesätter deras olika egenskaper och intressen. Sträva efter att tala positivt och respektfullt om alla familjemedlemmar.
 • Ibland kan föräldrarnas strävan efter rättvisa leda till att man försöker dela allt lika mellan barnen. I själva verket kan likabehandling bli orättvist eftersom syskonen kan ha olika åldrar, intressen och behov. Föräldrarnas ”besatthet” av att dela jämnt brukar dessutom smitta av sig på barnen och göra att de jämför sig mera med varandra.

Stöd i föräldraskapet?

Som förälder kan du vara bekymrad över ditt barn eller ditt föräldraskap av många olika orsaker. Vi hjälper gärna din familj att hitta metoder som underlättar er vardag också i utmanande livssituationer.

Läs mera om vårt utbud till föräldrar

3. Handled barnen i konflikthantering

 • Syskonbråk ger barnen möjlighet att träna konflikthantering. Som förälder kan du hjälpa till genom att lugnt handleda barnen i att definiera problemet och försöka hitta lösningar. Välj inte sida i konflikten utan låt barnen berätta sina upplevelser av situationen en i taget och beröm dem då de lyssnar på varandra. Du kan också öva deras perspektivtagande och empatiförmåga genom att be dem försöka gissa hur den andra upplevt situationen.
 • Ge också barnen möjlighet att öva konflikthantering på egen hand i mindre konflikter. Speciellt äldre syskon som är nära varandra i ålder kan lösa en stor del av sina bråk utan att någon vuxen ingriper.

4. Avbryt destruktiva bråk

 • Om bråket övergår i fysiskt eller psykiskt våld eller är väldigt ojämnt så måste det avbrytas. Var tydlig med att våldsamt beteende inte är okej, men undvik ändå att peka ut någon skyldig i bråket. Det kan hända att du inte har sett hela bråket och vad som lett till det.
 • Vissa barn kan vara skickliga på att provocera sina syskon på ett diskret sätt som är svårt att märka, medan andra barn tar till våld då de övriga redskapen tar slut. I situationer då syskonbråk urartar är det ofta starka känslor iblandade och då behöver barnen lugna ner sig en stund åtskilda från varandra före konflikten kan lösas.

5. Erbjud barnen eget utrymme och personlig uppmärksamhet

 • Syskonrivalitet brukar minska om barnen får tillräckligt med personlig uppmärksamhet av föräldrarna. Regelbunden tumistid är extra viktigt då det ena barnet av någon anledning upptar mycket uppmärksamhet i vardagen.
 • Det är också bra att låta syskonen ha sina egna saker, sitt eget utrymme och sina egna intressen. Lär dem att respektera varandras saker och be om lov ifall de vill låna något. Undvik att ge äldre barn för mycket ansvar att ta hand om sina yngre syskon.

Ellen Holmström, har tidigare jobbat som sakkunnig på Barnavårdsföreningen

Yksiköt-osio

Illustration på ett barn som inte vill klä på sig
Stöd i föräldraskapet

Vi hjälper familjer att hitta metoder som underlättar vardagen också i utmanande livssituationer. Vi erbjuder också tjänster för professionella.

Besök oss i huvudstadsregionen: Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsingfors
Besök oss i Raseborg: Skillnadsgatan 15, 10600 Ekenäs
Besök oss i Åboland: Strandvägen 30, 21600 Pargas
Besök oss i Österbotten: Handelsesplanaden 12 B 20, 65100 Vasa

+358 45 139 4034
Gästskribent

Skribent

Gästskribent
Tillbaka upp