Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Småbarnspedagogiken är engagemang och kompetens

”Den här veckan firar vi småbarnspedagogiken! Under temaveckan vill vi lyfta fram värdet i det arbete som vi på daghemmen gör,” skriver våra daghemsföreståndare i sin blogg.

Text:
Petra Stén
Barn i galonkläder hoppar i en vattenpöl
Hösten innebär en ny vardag för många barn som börjar på daghemmet. Bild: Shutterstock

Småbarnspedagogiken är ett mångsidigt pussel där varje bit har sin färg och form. Ingen bit i pusslet är exakt lik den andra och tillsammans bildar de helheten: En bra dag för barnet på daghemmet.

Vi som jobbar på daghemmet lägger ut detta pussel varje dag. Var och en av oss bidrar med sina egna styrkor, sin kunskap, sina intressen och erfarenheter.

Vi i personalen är ett mångprofessionellt team, vi har olika roller och ett gemensamt uppdrag.

För att kunna förverkliga den pedagogik som barnen på daghemmet har rätt till krävs ett brett kunnande av oss som jobbar inom småbarnspedagogiken. Vårt kunskapsområde innefattar ämnesdidaktisk kompetens så som språkutveckling, hållbar utveckling och matematiska begrepp. En annan viktig del av vårt kunskapsområde är att se barnet som en individ och barngruppen som en helhet. För att navigera rätt i vårt uppdrag har vi Grunderna för planen för småbarnspedagogik som en stadig och stundvis utmanande vän.

Pedagogiken i ständig utveckling

Vi som jobbar med barnen utvecklar kontinuerligt vår pedagogik. Det gör vi dagligen genom att dokumentera, observera, reflektera och utvärdera.

Vi skapar möjligheter för barnens lärande och utveckling. Vi gör pedagogiska bedömningar och ställer i ordning lärmiljöer som stimulerar barnen. Vi erbjuder barnen möjlighet till att utforska omvärlden både digitalt och analogt. Vi samverkar med föräldrarna.

Allt detta för att kunna erbjuda barnen kvalitativ småbarnspedagogik.

Våra daghem i Helsingfors

Barnavårdsföreningens daghem har barnets bästa i fokus. Vi satsar på småbarnspedagogik av hög kvalitet på svenska i Helsingfors.

Bekanta dig med våra daghem

Vi banar vägen för framtiden

Att jobba inom småbarnspedagogiken är något av det roligaste och viktigaste som finns. Här läggs grunden för det livslånga lärandet. Vi arbetar för att uppmärksamma och bryta normer och banar vägen för en mer jämställd framtid. Undervisning, omsorg och lek går hand i hand och perspektiven växlar snabbt.

På daghemmet ser vi mångfald som en rikedom och vi visar vägen mot ett samhälle som inkluderar och accepterar att alla barn är olika.

Småbarnspedagogiken är till för barnen, daghemmet är deras plats. Det är här barnens röster ska synas och höras. Det är hos barnen personalens lojalitet finns. Genom engagemang och kompetens bygger vi pusslet som möjliggör att varje dag är en bra dag för barnet i småbarnspedagogiken.

Bloggen är skriven av Petra Stén, föreståndare på Barnavårdsföreningens daghem, samt Hanna Ekholm som tidigare jobbat som föreståndare på våra daghem

Bild: Shutterstock

Vill du jobba hos oss?

Hos oss på Barnavårdsföreningens daghem får du vara en del av en positiv och engagerad arbetsgemenskap. Men framför allt får du äran att vara en viktig person i barnens vardag.

Bekanta dig med våra lediga jobb
Petra Stén

Skribent

Petra Stén

Petra är daghemsföreståndare och leder den pedagogiska verksamheten på Tölö daghem.

+358 40 001 3340
Tillbaka upp