Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Tonåring – vad tycker DU?

Tonårstiden är på många sätt en omvälvande tid. Barnets förändrade beteende kan väcka häftiga känslor och skapa osäkerhet hos föräldern. Den ungas goda egenskaper hamnar lätt i skymundan på grund av att vardagen präglas av bråk och tjat.

Text:
Silve Serenius-Sirve
Två undomar

Tonåringen behöver positiv uppmärksamhet

Det är lätt hänt att kommunikationen mellan tonåring och förälder blir negativ: tonåringen slarvar med sina skoluppgifter eller hjälper inte tillräckligt till där hemma. Då fokuset ligger på misslyckanden kan tonåringens självkänsla få en törn och viljan att ens försöka tina bort.

En negativ ton i kommunikationen försämrar möjligheterna till diskussion. Detta i sin tur ökar bristen på förståelse. Föräldrar anser alltför ofta att det är en självklarhet att saker ska skötas väl. Precis som mindre barn, behöver tonåringar ändå positiv uppmärksamhet för sina försök och framgångar. På det sättet upplever den unga att de ansträngningar hen gör spelar någon roll.

Stora krav på tonåringar

En tonåring som beter sig utmanande betungar hela familjens välmående och samspel. Konflikterna kan spegla sig på tonåringens skolgång, kompisrelationer, hobbyer och till och med föräldrarnas arbetsplatser.

Alla unga behöver stöd av sina föräldrar, men unga som har neuropsykiatriska utmaningar, som försvårar den normala utvecklingen på flera områden, behöver mycket mera stöd än andra jämnåriga. Föräldrar kan å sin sida uppleva att de behöver vägledning för att förstå tonåringens beteende och hjälp för att stödja hens utveckling.

Förälderns oro för barnets framtid leder ofta till att kraven på tonåringen blir orimliga. Förväntningarna kan ta sig i uttryck i förfrågningar och en konstant inblandning i små saker. Tonåringen kan i sin tur uppleva det här som påtryckande och skulle må bättre av klart och tydligt uttryckta önskemål.

Behöver du tips och stöd?

Tonåren är en turbulent tid, också för föräldrarna. Bli inte ensam med din oro osäkerthet.

Lär mer om vårt stöd för dig med tonåring!

Ett svartvitt tankesätt hör till åldern

Tonåringen beter sig ibland som en vettigt diskuterande och humoristisk vuxen och ibland som en trotsig unge som exploderar för den minsta sak.

I tonåringens hjärna pågår en omfattande utvecklingsfas. Förmågan att planera, tidsbegreppet och självkontrollen är fortfarande under utveckling. Man kan jämföra denna fas med en stor renovering i flera etapper, där vissa delar är i bruk och andra inte.

Hjärnans frontallob är utvecklingsmässigt färdig först vid 25 år åldern. Ett svartvitt tankesätt och en oförmåga till flexibilitet hör därför i viss mån till tonårstiden.

Hur närma sig tonåringen?

Vi vuxna, som redan är vana att smidigt åka skytteltrafik inom tankarnas gråzoner, borde också kunna vara flexibla. Viktigare än något annat är att låta dörren till tonåringens värld stå öppen: vara intresserad av den ungas känslor, tankar och upplevelser.

Vad tycker tonåringen själv? Vilken är den bästa tiden på dygnet att diskutera? Hur känns det att bli förhörd vid familjens gemensamma måltid?

Det bästa tipset är att vända sig direkt till tonåringen själv och fråga: Vad tycker DU?

Silve Serenius-Sirve

Skribent

Silve Serenius-Sirve

Silve är psykolog. Hon leder vårt neuropsykiatriska kunnande och vår Oman elämäni supertähti -verksamhet.

+358 50 575 1500
Tillbaka upp