Hoppa till innehåll
menu
Blogg

7 tips för föräldrar – hur lära barn ett respektfullt beteende

Det gamla ordspråket lyder: barn gör inte som vi vuxna säger, barn gör som vi vuxna gör. Det gäller också då vi lär ut ett respektfull beteende i hemmet. Ta del av vår experts bästa tips för att förstärka det goda beteendet hos barnet!

Text:
Johanna Nystrand
Mamma som kysser sitt barn på munnen.
Bild: Shutterstock

Lär barnet respekt genom att lyssna på barnet

 • Som förälder kan du visa barnet modell för ett respektfullt beteende. Barn gör inte som vi vuxna säger, utan de tar efter det vi vuxna gör.
 • Genom att lyssna när barnet pratar och visa intresse för det som barnet berättar visar du barnet att du respekterar hens tankar. På så sätt kan du bygga en starkare relationen till ditt barn och lära barnet ett respektfullt beteende.

Be om förlåtelse

 • Alla föräldrar tappar fattningen någon gång. Att tappa fattningen och höja rösten kan tvärtom ha en motsatt effekt än den önskade på barnet. Genom att be om ursäkt när du agerat fel visar du att även vi vuxna kan misslyckas och gör fel ibland.
 • Det är en fin sak att du som förälder kan medge att du agerat fel och be om ursäkt. Genom att be om förlåtelse då du agerar fel, visar du modell åt ditt barn på ett gott beteende.

Prata respektfullt om andra

 • Eftersom föräldrar är förebilder åt barn är det värdefullt att prata respektfullt om andra människor inför barnet. Det kan innebära att prata respektfullt om den andra föräldern, daghems- och skolpersonal, arbetskompisar, grannar eller släktingar.

Beter sig ditt barn utmanande?

I familjer med barn som har utmanande beteende ställs föräldrars krafter och metoder på prov. Vi kan hjälpa dig att vägleda ett barn som till exempel är trotsigt, överaktivt eller har svårt att styra sitt beteende.

Läs mer om vårt neuropsykiatriska kunnande

Red ut bråk

 • När barnet berättar om något orättvist som hänt i skolan eller att en skolkamrat sagt något fult, är det lätt att som förälder reagera starkt. Det ändå är viktigt att försöka tygla sina egna känslor och vara en förebild för barnet i hur man reder upp bråk.
 • Du kan hjälpa barnet att förestå vilken handlings som är rätt och vilken som är fel. Du kan också berätta att en felaktig handling inte betyder att personen som agerat felaktigt är en dålig person. Bråket kan handla om att det andra barnet ännu övar sig på vissa färdigheter, som exempelvis inte säga fula saker när hen blir arg.

Stärk barnets självkänsla genom beröm

 • Föräldrar och vuxna i barnets närhet kan hjälpas åt att stärka barnets självkänsla genom att ge barnet positiv uppmärksamhet. Genom att berömma barnet kan du visa åt barnet att hen är sedd och omtyckt. Ge barnet beröm för hens egenskaper, för att barnet gör ett försök eller för att du blir glad över att se barnet.
 • Du kan också välja att tona ner och aktivt ignorera små saker som barnet gör fel, men som inte skadar barnet eller någon annan. Genom att ge barnet mycket positiv uppmärksamhet får barnet en känsla av att lyckas och klara sig, vilket gör att barnet börjar lita på sina egna förmågor.

15 minuter närvaro per dag räcker långt

 • Positiv uppmärksamhet gör att barn växer upp till trygga och välmående vuxna. 15 minuter kravlös närvaro varje dag räcker för att barnet ska känna sig sedd och älskad. Som bonus gör tiden tillsammans med barnet att barnets utmanande beteende minskar.

Ge barnet trygga gränser

 • En av förälderns viktigaste uppgifter är att ge barnet trygga gränser. Gränser behövs för att barnet ska känna sig tryggt och känna att livet är förutsägbart. För att få barnet att vilja följa föräldrarnas regler och gränser behöver man jobba på en trygg och varm relation. Om den varma relation saknas bryr sig barnet mindre om hens förälder är ledsen eller glad, och då har konsekvenserna av att ha brutit mot överenskomna gränser mindre inverkan på barnet.
 • Kom också ihåg att ett lagom antal gränser räcker. Om gränserna är för få leder det till stress och otrygghet hos barnet, medan det lätt blir maktkamper i vardagen om det finns för många regler i hemmet.
Johanna Nystrand

Skribent

Johanna Nystrand

Johanna jobbar i Österbotten med att stödja föräldrar i att bemöta barns utmanande beteende.

+358 50 574 8768
Tillbaka upp