Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Mary Tallberg – engagemang inom välgörenhet

Mary Tallberg hörde till en tid och en samhällsklass där välgörenhetsarbetet var en självklar del av det sociala umgänget. Med sitt giftermål blev Mary en del av den nätverk som upprätthöll och stödde Barnavårdsföreningen.

Bild från Barnavårdsföreningens arkiv. Barn och vuxna på Högsand.
Vuxna och barn på stranden i Högsand. Bild: Barnavårdsföreningens arkiv

Barnavårdsföreningen i Finland har unders sin långa verksamhet upplevt flera svåra tider.

Krigsåren under 1940-talet och den efterföljande materiellt knappa återuppbyggnadstiden ställde stora krav på Barnavårdsföreningen. I en tid av livsmedelsbrist och nöd i hela samhället krävdes stora insatser för att hålla verksamheten igång. Påfrestningarna resulterade i flera personbyten inom personalen och i styrelsen. Mary Tallberg, var en av de nya som kom med i styrelsearbetet mitt under pågående krig och var verksam genom de svåra åren.

Barnvårdsföreningens styrelse år 1953. Mary Tallberg tredje från vänster. Bild: Barnavårdsföreningens arkiv

Välgörenhetsarbetet en självklar del av det sociala umgänget

Mary Lindsey von Julin (1900-1980) föddes i Baku i Azerbajdzjan i det ryska kejsardömet år 1900. Hennes far var ingenjören Albert Lindsey von Julin, sonson till Fiskars legendariska ägare och industripionjären John von Julin.

Samma år som Mary föddes flyttade familjen från Baku, där fadern arbetat på Nobels oljebolag, tillbaka till Finland. Mary växte upp i Fiskars bruksmiljö där hennes far övertagit ledningen. År 1924 gifte sig Mary med läkaren Pehr Hjalmar Tallberg, som var son till en av Helsingfors mest legendariska affärsmän Julius Tallberg.

Både Mary och Pehr Hjalmar hörde till en tid och en samhällsklass där välgörenhetsarbetet var en självklar och naturlig del av det sociala umgänget. Med sitt giftermål blev Mary en del av den nätverk som upprätthöll och stödde Barnavårdsföreningen.

Julius Tallberg och hans första fru Gerda (avled 1913) hade stött föreningen från och med början av 1900-talet och inledde en långvarig tradition av frivilligarbete för föreningen inom släkten. Även Julius andra fru Anna hade varit med i föreningens styrelsearbete. När Julius Tallberg avled 1921 fanns även Anna af Schultén vid graven med en krans från Barnavårdsföreningen. Under mellankrigstiden hörde Greta Tallberg, fru till Pehr Hjalmars bror Bertil, till Barnavårdsföreningens ledning. Något om Gerdas insatser vittnar det faktum att strax efter att hon valt att sluta i styrelsen i slutet av andra världskriget utsågs hon till föreningens hedersmedlem.

Mary Tallberg inleder sin aktiva karriär inom Barnavårdsföreningen

I samma tider som Gerda Tallberg avslutade sin karriär inom föreningen påbörjade Mary Tallberg sin egen. I början av andra världskriget hade Mary tillsammans med bland annat Maire Gullichsen engagerat sig i organisationen Rajaseudun ystävät, som var inriktad på att organisera hjälp- och återuppbyggnadsarbete i de fattiga gränstrakterna och efter 1941 speciellt i Östkarelen.

Mary Tallbergs aktiva karriär inom Barnavårdsföreningen började 1944 då hon blev invald i styrelsen som suppleant. Följande år valdes hon till styrelsemedlem och direkt även till viceordförande för föreningen. Viceordförandeposten hade blivit ledig då Ellen Jansson avsade sig återval. Jansson som hörde till föreningens centrala ledare under 1920-30-talet utsågs till hedersmedlem.

Bild från Pippingskiölds mödrahem. Bild: Barnavårdsföreningens arkiv

Mödrahemmet i flitigt bruk

Som suppleant övertog Mary Tallberg direktrisposten av Ebba Fazer vid Pippingskölds mödrahem vid Wallingatan i Berghäll. Såsom alla föreningens avdelningar var även mödrahemmet under efterkrigsåren i flitigt bruk.

Antalet hjälpbehövande var större än någonsin och i mödrahemmet trängdes mödrar med sina nyfödda barn både från Helsingfors och från Karelen.

Den extrema bostadsbristen i Helsingfors gav sig till känna genom att för första gången fanns det bland hemmets klienter även gifta mödrar som helt enkelt saknade bostad.

Ett av de nya rummen på sommarkoloniverksamheten på Högsand. Bilden är tagen år 1935. Bild: Barnavårdsföreningens arkiv

Engagerade sig Högsand för tuberkulossjuka barn

Mary Tallbergs man Pehr Hjalmar verkar under samma tid som läkare på Högsands sanatorium i Lappvik. Sanatoriet som grundades i början av seklet för tuberkulossjuka barn hade förstörts under kriget men skapats på nytt med hjälp av snabbtuppförda baracker från Sverige.

Föreningen Sanatorium för skrofulösa barn som ägde Högsand hade svårt att hitta användning för platsen. Mary Tallberg med sin man var centrala personer när Barnavårdsföreningen sommaren 1950 för första gången erbjöds att utan ersättning använda sig av Högsand för sommarkoloniverksamheten.

Genom föreningens viceordförande Mary Tallbergs kontakter kunde man även de följande åren fortsätta med verksamheten.

Barnavårdsföreningen hade Mary Tallberg att tacka för mycket när Föreningen för skrofulösa barn donerade Högsand till Barnavårdsföreningen.

Mary Tallberg fortsatte i Barnavårdsföreningens styrelse fram till 1965. Året efter att hon slutat i styrelsen utsågs hon som tack för sina insatser till hedersmedlem. Mary och Per Hjalmar Tallbergs son, läkaren Thomas Tallberg, kom under 1970-talet att verka aktivt för att Ferie- och kurscentret Högsand. Han fortsatte även släktens traditionen inom Barnavårdsföreningen och kom att verka som Barnavårdsföreningens ordförande 1980.

Aapo Roselius, historiker och forskar i Finlands 1900-talshistoria

Tillbaka upp