Skilsmässa- och nyfamilj


Är du frånskild? Lever du eller någon i din närhet i nyfamilj? Har dina föräldrar eller någon annan du känner separerat?

Vi erbjuder lättillgänglig service på svenska för familjer i olika livssituationer.

Grunden för vårt arbete är att barnen ska ha det bra också efter en skilsmässa. Då de vuxna tar ansvar för att bearbeta sin separation eller utmaningarna i nyfamiljen kan de se till att barnen och ungdomarna har det möjligast bra.

Vi samarbetar också med kommuner, familjerådgivningar, skolor och daghem genom att på beställning ordna bl.a. stödgrupper för barn vars föräldrar separerat. Vi  erbjuder också fortbildning för personal.

Tack vare finansiering från STEA är våra tjänster förmånliga.

Barnavårdsföreningen öppnar ny svenskspråkig chatt för pappor

Chatten är öppen varannan tisdag, ojämna veckor kl. 20.00-21.30 på bvif.fi. Den sista chatten innan sommaren är 18.6.2019.

Bok: S som i skilsmässa N som i nyfamilj. Samlade berättelser.

Gratis e-bok för dig som är frånskild eller lever i nyfamilj. Ladda ner boken här.

Stöd till barn vars föräldrar skilt sig eller som bor i nyfamilj

Skulle ditt barn må bra av att få prata med en vuxen eller träffa andra barn i samma situation?

Stöd till föräldrar

Stödjande samtal, nätgrupper och stödgrupper för dig som separerat, funderar på skilsmässa eller bor i nyfamilj.

Samtalsstöd för par

För par som är motiverade att lösa konflikter och kriser i sitt förhållande.

Föreläsningar och utbildningar för professionella

Behöver du mera kunskap och fler verktyg för att bemöta och stödja familjer där föräldrarna har separerat och nyfamiljer? Beställ en föreläsning om hur ni på bästa sätt kan stödja barn som lever i nyfamilj eller vars föräldrar skilt sig.