grönsaker

Mat från eget kök

Barnavårdsföreningens daghem har egna kök där all mat för barnen tillreds.

I matlagningen undviker vi halvfabrikat och begränsar användningen av socker och salt. Vi använder oss i huvudsak av inhemska råvaror och i allt högre grad ekologiska produkter. Varje daghem har ett eget kök där all mat tillreds.

Bild: Pexels.com

 
Cecilia Jaakkola
Chef för småbarnspedagogik | Varhaiskasvatuspäällikkö
+358469200775